Tehlukesizlik sistemleri TURNIKET VE SLAQBAUMLAR

  • Фото: Tehlukesizlik sistemleri TURNіKET VE SLAQBAUMLAR
  • Фото: Tehlukesizlik sistemleri TURNіKET VE SLAQBAUMLAR
  • Фото: Tehlukesizlik sistemleri TURNіKET VE SLAQBAUMLAR
  • Фото: Tehlukesizlik sistemleri TURNіKET VE SLAQBAUMLAR

ALPHA SECURITY AZERBAYCANIN HER BIR BOLGESINDE SIZIN KESIYINIZDEDIR. Turniket: Son ill?rd? h?r hans? m??ssis? v? ofis m?rk?zinin turniketler ayr?lmaz hiss?sin? ?evrilmi?dir. Turniketl?r insanlar?n ax?n? idar?, biznes, inzibati orqanlar?, t??kilatlar?, banklar, ma?azalar, hava v? d?mir yolu stansiyalar? ???n n?z?rd? tutulmu?dur. Elektromexaniki turniketl?r asanl?qla uzaqdan g?z?t?i n?zar?t v? n?zar?t sisteml?ri v? kontrol hiss?si kimi i?l?y? bil?r.
Bizim ?irk?t ?l??s? v? d?r?c?si ???n m?xt?lif t?l?bl?r? cavab ver?n elektromexaniki turniketl?r m?xt?lif n?vl?ri t?klif edir. Slaqbaumlar: avtomatik v? qeyri-avtomatik bir ne?? n?vl?ri olur. D?nyada prosesl?rin avtomatla?d?r?lmas?na ?al???r Lakin, avtomatik slaqbaumlar geni? yay?lm??d?r. Bu slaqbaumlarin r?hb?rliyi bir ne?? d?ym?l?ri basaraq edir
M?asir avtomatik slaqbaumlar a??r istifad? ???n n?z?rd? tutulmu?dur, a??lmas? v? y?ks?k v? a?a?? temperatur, h?m d? etibarl? i? ba?lanmas? y?ks?k d?r?c?si var. Bazarda avtomatik slaqbaumlar olduqca geni?dir. V? ?n yax?ndan onun t?tbiqi ??rtl?rin? e?le?en bir slaqbaum se?m?k v? almaq ???n h?r zaman m?mk?nd?r. slaqbaumlarin uzerine hemcinin kart kecid sistemide qurasdirmaq olar. Hemcinin slaqbaum alana 2 pult HEDIIYE olaraq 1 il zemanet pulsuz serviz


← вернуться в Детективные, охранные услуги в Баку

special logo
Цена: 0 манат
В других валютах
Город: Баку, Baki seh
Дата: Пятница, 11 Январь 2013
Просмотров: 242 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: